autoryzowany
dystrybutor

tel. 32 644 11 58

www.e-system.com.pl

Moduł alarmowy MICRA

Serce systemu MICRA - moduł alarmowy odbierający sygnały z czujek bezprzewodowych oraz przewodowych, wyposażony w funkcję monitoringu GPRS oraz powiadamiania SMS. Wbudowany zasilacz buforowyzapewnianie przerwaną pracę systemu w sytuacji braku zasilania 230V,a wyjścia modułu umożliwiają sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami - na przykład bramą garażową.

 

Satel Micra to nowa centrala alarmowa zaprojektowana z myślą o małych obiektach. System alarmowy zbudowany w oparciu o moduł MICRA umożliwia stworzenie alarmu obsługującego 4 wejścia przewodowe oraz 8 czujników (urządzeń) bezprzewodowych. Wbudowany moduł GSM realizuje powiadomienie (wysyłając SMS, dzwoniąc) na maksymalnie 4 numery telefonów oraz umożliwia współpracę poprzez GSM/GPRS ze stacjami monitorującymi (agencje ochrony).

 

Centrala Satel MICRA posiada dodatkowo wbudowany odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433 MHz. Dzięki temu użytkownik systemu może w bardzo prosty sposób włączać i wyłączać czuwanie za pomocą pilota a także bezprzewodowej klawiatury. Micra posiada również 2 wyjścia przekaźnikowe które mogą być sterowane poprzez sam moduł i zdalnie, np. za pomocą komend SMS.

 

MICRA ma wbudowany zasilacz buforowy, który przystosowany jest do pracy z akumulatorem 12V / 7Ah. Programowanie odbywa się za pomocą kabla DB9FC/RJ-KPL lub zdalnie (GPRS).

 

Moduł alarmowy MICRA

Właściwości modułu MICRA:

 • 4 programowalne wejścia (NC,NO,EOL,analogowe) do podłączenia czujek/nadzorowania urządzeń technicznych
 • możliwość wyboru trybu pracy wejść: cyfrowe (włącz/wyłącz) lub analogowe (napięciowe)
 • oddzielne wejście ochrony sabotażowej
 • 2 wyjścia przekaźnikowe, sterowane lokalnie oraz zdalnie
 • odbiornik radiowy obsługujący do 8 pilotów P-2/P-4/T-1/T-2/T-4
 • monitoring GPRS/SMS według zaprogramowanej definicji zdarzeń
 • powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocą SMS lub CLIP
 • automatyczne przełączanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
 • powiadamianie SMS/CLIP
 • możliwość podsłuchu obiektu drogą telefoniczną z użyciem zewnętrznego mikrofonu
 • możliwość programowania lokalnego (port RS-232) lub zdalnego (GPRS)